Om svenska Polisen

I historien har vi haft en poliskår som är lik den polisverksamhet som finns idag sedan 1667, denna poliskår grundades i Frankrike av kung Ludvig XIV. Idag är polisen en statligt ägd organisation som är uppdelad i 7 stycken olika geografiska regioner, dessa har då hand om sin egen geografiska region. Varje region har sedan ett antal olika polishus beroende på hur stor regionen är. Inom organisationen finns det ett antal olika avdelningar som har hand om olika saker. Regeringen väljer en rikspolischef som ska styra hela poliskåren med hjälp av hans kansli. Hens jobb är då att ge stöd till dem olika regionerna vad gäller strategiska frågor. Precis under Rikspolischefens kansli sitter internrevisionen, dessa personer jobbar med att utveckla den interna styrningen inom polismyndigheten. Avdelningen särskilda utredningar har hand om dem anmälningar som kan komma in om deras anställda, till exempel om en polis har misskött sig på sitt jobb.

Nationella operativa avdelningen (NOA) har hand om hela polismyndigheten på en mer nationell och internationell grad. Denna avdelning kan då inom vissa verksamheter hjälpa dem olika regionerna. Nationellt forensiskt centrum (NFC) är ett opartiskt laboratorium som har hand om all form av bevis som kommer in under kriminalutredningar. Detta kan vara fingeravtryck, DNA m.m. Dema har även hand om droganalyser och informativa medier som handstilsjämförelser och ansiktsigenkänning.

Vad gör polisen?

Polisens huvudsakliga uppdrag är att se till så att alla medborgare följer dem lagar som staten har satt upp. Inom varje region har polishusen ett antal poliser som bär uniform. Dessa patrullerar i polisbilar, på motorcyklar och till forts för att alltid vara nära till hands om ett brott skulle genomföras. Genom polisradio som är kopplat till SOS Alarm eller deras egen tipstelefon 114 14. Varje alarm ges ut till alla polisbilar och den som befinner sig närmast platsen tar uppdraget.

Ett annat jobb inom polisen kan vara kriminalpolis, vid större brott som inbrott, grova rån och liknande krävs en större utredning. I detta arbete krävs det en speciell kriminalpolis som med hjälp av tekniker från NFC kan ta in bevis, hålla förhör m.m. för att bevisa vad som hänt och vem som är skyldig.

Specialkompetenser inom polisen

Dem olika specialkompetenser inom polisen kan vara till exempel gärningsmannaprofilgruppen, dessa jobbar med grövre brott som mord. Inom dessa brott tas även kriminaltekniker in och skulle en mordutredning vara väldigt komplicerad tas riksmordkommissionen in. Om en gärningsman inte har hittats efter 30 dagar går bedömandegruppen in och tar över arbetet. Vid stora brott som gisslandrama, stora rån och andra specialinsatser finns insatsstyrkan, dessa personer är specialutbildade för att utföra svåra uppdrag som dykaruppdrag, kunna kontrollera många hård armerade gärningsmän och även skydda medborgare vid en krissituation. Skulle en krissituation gälla en bomb går även polisens bombtekniker tas in.

Vid brott på vattnet finns sjöpolisen, dessa personer patrullerar med båt. Om man behöver stoppa en smitare från en brottsplats eller behöver spåra en person finns hundförarna. Dessa poliser har hundar som är speciellt tränade för att kunna stoppa gärningsmän och även spåra dem. Andra djur som används inom polisyrket är hästar, ridande poliser brukar patrullera längs gator och används vid stora demonstrationer. Andra mindre polisstyrkor är poliser som har hand om t.ex. fotbollsmatcher, demonstrationer, korruption och internationellt efterlysta personer.

Integritetspolicy