SOS Alarm är till hälften ägt av staten och resterande halvan ägt av dem olika kommunerna och landstingen i Sverige. Det var 1956 som det första larmcentralen byggdes med larmnumret 90 000, den var då först i världen med att ha samma nummer för alla sorters hjälporgan. Televerket som hade hand om denna tjänst ansåg att detta inte ingick i deras affärsuppdrag, med stöd av staten och kommunerna skapade SOS-AB, efter detta rullade det på med fler och fler larmcentraler i olika landsting. Numret 90 000 fortsatte att användas fram till 1996 när man bytte till det nya nödnumret 112.

bil-b

Uppgifter inom SOS Alarm

Deras största uppgift är att svara när någon ringer nödnumret 112, dem som svarar har då i uppdrag att ta reda på vad som hänt och sedan ge uppdrag och till antingen brandkåren, polisen eller ambulansen att åka ut och ge den hjälp som personen som ringer är i behov av. Oftast är det i större landsting många olyckor samtidigt, detta gör att SOS Alarm får balansera upp situationen så en person inte behöver vänta länge, speciellt i en krissituation. Den balanseringen gör dem med hjälp av prioriteringar av olyckan, vid prio 1 är det ett livshotande läge, prio 2 svårt skadad men inte livshotande, prio 3 brukar vara till exempel brutna ben. Vid icke allvarliga lägen (prio 4) kan dem ibland beordra personen att besöka närmaste akutmottagning eller liknande med hjälp av taxi eller bil. Andra uppdrag som SOS Alarm tar emot är saker som naturrelaterade olyckor, detta kan vara att ett träd har fallit över en elledning, dem för då detta vidare till dem som har hand om elnätet i den kommunen. Dem lokaler som är statliga i en kommun, till exempel skolor har oftast centrallarm vid till exempel brand eller inbrott. Vid ett centrallarm tar SOS Alarm emot detta och dirigerar ut antingen brandkåren eller polisen till platsen.
Inom äldrevården och andra områden har SOS Alarm infört personlarm. Genom en larmterminal kan man med endast en knapp larma SOS Alarm, då skickas en GPS-koordinat som visar var du befinner dig. Med tanke på det stora antalet anmälda övergrepp har även ett samarbete med Mysec gjort för att utveckla en applikation som gör att du kan ha ditt personlarm i mobilen.
SOS Alarm har även hand om numret 113 13, här kan personer ringa för att få information angående saker som har med hela allmänheten att göra. Detta kan till exempel vara större översvämningar, stora trafikolyckor, stormar eller sjukdomsutbrott. Detta nummer kan man även som privatperson lämna information, till exempel om man stött på en skogsbrand. För att snabbare och i större utbredning meddela allmänheten om till exempel gasutsläpp har städerna en form av tuta VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) som vid olycka ljuder en signal i 7 sekunder varvat med 14 sekunders tystnad. Om denna signal ljuder ska man gå inomhus, stänga fönster och ventilation och slå på radion. På radion får man då ytterligare information angående läget. Ett annat journummer som finns inom SOS Alarm är numret 116 000, detta nummer är till för försvunna barn, vill man anmäla sitt barn försvunnet eller har hittat ett barn som är anmält försvunnet ska detta nummer kontaktas. Du kan även kontakt numret om du påträffar ett barn som uppfattas som vilse.

Integritetspolicy